Pla General d'Ordenació Urbanística - PGOU 2006

Enguany es posa en exposició pública els plans d''ordenació urbanística segons Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei d''Urbanisme", art. 57 i següents. Podeu veure''n més referències al web de la Generalitat

Pel que fa a Sant Pere Pescador te els següents tres plànols:

Podeu ampliar la imatge: versió 90 KB, versió 13,6 MB

Plà del poble

Podeu ampliar la imatge: versió 911 KB, versió 16 MB

 

Plà del Bon Relax

Podeu ampliar la imatge: versió 99 KB, versió 8,25 MBFont de les imatges i de la memòria: Ajuntament (reproduït amb permís)

Adjuntem la memòria del Plà General:

AttachmentSize
memoria.doc728.5 KB

Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador