Depuració de les aigües de Sant Pere Pescador

Divendres 18 de setembre, al Casal de Sant Pere, l'ajuntament va organitzar una explicació sobre l'estat de les obres de canalització de les aigües residuals fins a la depuradora d'Albons.

Hi eren presents els impulsors del projecte i alguns representants dels principals afectats. Entre els impulsors hi havia l'alcalde, Jordi Martí; Manel Serra, gerent del Consorci de la Costa Brava, en Xavier Tristán, cap dels serveis tècnics del Consorci i Àlex Rocas, cap de la demarcació territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua a Girona - ACA. Entre d'altres es va convidar a representants dels càmpings i a l'associació de veïns del Bon Relax.

La depuradora per a tot el municipi o bé una canalització fins un altre depuradora propera, son obres que han estat llargament reivindicades per l'ajuntament. Hem de recordar que durant anys el municipi ha estat llençant les aigües residuals al riu i en conseqüencia al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i a la nostra estimada platja. Mentre altres municipis ja disposen d'una tercera generació de depuradores, a Sant Pere Pescador i l'Armentera no se'n disposava de cap.

Des de la dècada dels 80 i dels 90 es van fer progressos per portar a terme alguna acció, especialment a la dècada dels 90, quan el Consorci va projectar una depuradora a Albons prou gran com per recollir les aigües de municipis de la rodalia com Sant Pere. Però el contractista va fer fallida, pel que les obres es van retrassar.

Pel que fa a la Costa Brava, Sant Pere Pescador té una estacionalitat de les més altes durant els mesos d'estiu donat l'existència de set càmpings. Habitualment som unes dues mil persones a tot el municipi, mentre que a l'estiu cal calcular la depuradora per a més de 35.000 persones. Durant els anys 2002-2003 l'ACA va projectar un altre depuradora amb capacitat molt considerable afegint les necessitats dels càmpings però que finalment no va veure la llum. Però als anys 2004-2005 el Consorci de la Costa Brava en va projectar un altre més reduida per abastir en una primera fase els municipis i en una segona per als càmpings.

Aquest projecte de depuradora es va considerar més viable pel que es va portar a terme. Posteriorment a la seva execució es va posar fil a l'agulla per a fer les canalitzacions però aquesta tasca va esdevenir llarga i lenta. A l'abril del 2008 es va obrir un concurs al que es van presentar 22 empreses per a un projecte de més de 5,8 milions d'euros . Però el tram que va des de la estació de bombeig de l'Armentera fins al Club Nàutic està afectada per el PEIN, en ser del Parc Natural, cosa que va fer aturar el procés fins que a l'octubre es va valorar que passava per un camí i que per tant l'impacte no era considerable. Posteriorment hi va haver un altre entrebanc per la informació en una expropiació per part de la Generalitat.

En Xavier Tristán, cap de l'obra, va donar dades tècniques sobre tot el projecte. La depuradora disposa del tercer procés de depuració amb filtres ultraviolats, fet que garantitza la seva qualitat. Son vint quilòmetres de canonades d'anada i de tornada. Les mateixes aigües tornaran al municipi, un cop depurades, per tornar al riu o per fer-ne un us agrícola. Algunes de les estacions de bombeig es faran amb una tècnica que permet posar el formigó alçat i després soterrar-ho. A la urbanització Bon Relax es reutilitzarà la depuradora per fer una estació central de bombeig i reconvertir una de les caixes existents en un biofiltre.

Inicialment dos equips començaran a fer les canalitzacions des de l'Armentera fins al Bon Relax, i un altre des del Parc Residencial Empúries també fins al Bon relax. A partir d'aquí poden treballar plegats fins a Albons. Per camins, marges o camps passaran totes les canalitzacions, fetes amb polietilé molt resistent que permet que es faci el mateix us que es feia abans de passar la canalització.

Cal remarcar que la xarxa que s'està executant és "en alta", el que vol dir que porta des de la depuradora a les bombes, però no implica la xarxa "en baixa" que connecta a les cases. Així doncs, ara encara queda connectar o fer la xarxa en baixa de les cases a la xarxa "en alta". Segons a quina zona del municipi ens trobem caldrà fer la xarxa en baixa, només connectar, o com al casc antic, on s'ha de refer la xarxa donat el seu mal estat.

El president de l'Associació de Veïns del Bon Relax va fer la primera pregunta dels assistents, en deixar constància que porten anys pagant la seva depuradora, però que no ha estat funcionant. Recordem que aquest estiu els veïns van fer una manifestació que reivindicava sobre aquest punt. L'alcalde Jordi Martí, va reconèixer el fet i va deixar clar que en fer la connexió a la xarxa en baixa i altres serveis (com pugui ser l'aigua potable o el gas) se'ls bonificarà una part de la contrubució especial per portar-ho a terme.

El propietari del Càmpig Aquarius va preguntar sobre l'accés al seu càmping donat que una de les canalitzacions passa per la seva via d'accés. El cap de les obres va respondre que aquest fet no el deixaria no barraria el seu accés.

Quan disposem del mapa amb les canalitzacions i les estacions de bombeig el posarem aquí.

La reunió al Casal de Sant Pere Pescador

Copyright 2006 - 2011 · SantPerePescador.com · Emporda Disseny Web · Avís Legal · Anuncia't · Contacte
SantPerePescador.cat no te cap vinculació amb l'Ajuntament de Sant Pere Pescador